De fleste som etablerte ordninger for 17 år siden la seg på lovens minimum, 2% av lønn mellom 1*-12G (*endret til 2% av lønn fra 0-12 G per 01.01.2023).

Sparing til pensjon via arbeidsgiver har blitt et av ansattgodene som arbeidstakere setter høyest når godene skal rangeres, i tillegg til lønn. Dessverre er ikke 2% av lønn nok. Dette gjenspeiler seg også i statistikk fra Finans Norge, som viser at ca. 70% av bedriftene har valgt en bedre pensjonsavtale enn lovens minimum ved utgangen av 2021. 

En pensjonsordning er økonomisk gunstig for bedriften sett ut i fra flere forhold:

  • Gode ordninger skaper lojale ansatte
  • Bedriften står sterkere i konkurransen om de kloke hodene 
  • Ansatte kan bidra med egensparing etc. 
  • Utgiftene til pensjon kostnadsføres, og reduserer dermed skattegrunnlaget til bedriften 
  • Sparenivået kan endres av arbeidsgiver 

Vi står nå foran et lønnsoppgjør hvor forventningene til lønnsvekst er høye. I lønnsforhandlinger kan en kombinasjon av lønn og pensjon være svært gunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og en høyere sparesats kan faktisk gjøre en bedrift til en mer attraktiv arbeidsgiver. Det er så enkelt at hvis en arbeidstaker har valget mellom to arbeidsgivere kan en bedrift med høyere sparesats på innskuddspensjonen for sine ansatte bli det foretrukne valget. 

Kontakt din lokale Eika-bank eller en av våre hyggelige kolleger i Storebrand for å finne den pensjonsordningen som er best for deg og din bedrift.