Om Haltdalen Sparebank

Haltdalen sparebank ble stiftet i 1898, og er en selvstendig sparebank. Banken har hovedkontor i Haltdalen, og avdelingskontor i Ålen, Singsås og Støren. I Singsås er det åpent tirsdager, i Ålen torsdager, og på Støren; tirsdager, torsdager og fredager. Vi er opptatt av at kundene i vårt nærområde skal ha god tilgjengelighet til bankens tjenester. Avdelingskontorene har derfor samme tilbud av bank -og forsikringstjenester som på hovedkontoret.