Helseforsikring

Ved å kjøpe en bedriftshelseforsikring gjør du det enklere for dine medarbeidere å komme raskt tilbake i jobb etter sykdom og arbeidsulykker.
  • Ta vare på dine medarbeidere og hjelp dem å komme raskere tilbake i arbeid
  • Garantert konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
  • Tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringen

Helseforsikring dekker


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
Fysikalsk behandling uten henvisning - inntil 6 timer per år (kan utvides til 12 eller 24 timer)
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år
Psykologisk førstehjelp - inntil 12 timer per år
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner
Rehabilitering - inntil 1 måned  √ 
Reise og opphold, samt medisiner godkjent av Falck Helse   √ 

 

Fordeler med vår helseforsikring


Krever ingen helseerklæring
Kan kjøpes av personer mellom 18 og 75 år  
Ingen opphørsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikker og behandlere  
Tilgang til et bemannet rådgivningssenter betjent av medisinske rådgivere/sykepleiere, også uten å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Personlig medisinsk rådgiver  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via KRY  

 

Raskt tilbake i jobb

Det er ofte lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær koster bedriftene store summer årlig. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringen bidra til at veien tilbake til jobb blir raskere og rimeligere.