RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,02% i april. 
Hittil i år er avkastningen 3,68%.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i april. 
Norske renter har steget videre siste måned og svak kronekurs forventes å bidra til fortsatt heving i foliorenten i mai. Markedene priser så inn en litt lavere rente neste år.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Alle sektorer hadde positiv avkastning siste måned.
Vi har økt litt innen ansvarlige lån i norske sparebanker, mens vi har solgt ut Storskogen.

Gjennomsnittlig løpetid er 1,83 år og rentedurasjonen er 0,52.
 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.