Den globale aksjeporteføljen hadde i mai en avkastning på 2.36% målt i norske kroner. Dette var 0.81% lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 3.17% målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 18.68% som er 3.96% lavere enn MSCI World, som så langt har en avkastning på 22.64%.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer. Verdi eksponeringen var den viktigste negative bidragsyteren til differanseavkastningen i mai. Kvalitet eksponeringen bidro svakt positivt til differanseavkastningen gjennom måneden mens trend eksponeringen bidro svakt negativt. 

Et stadig økende fokus på teknologi og kunstig intelligens gjorde at de aller største teknologiaksjene fortsatte den meget sterke utviklingen fra årets fire første måneder 
Aksjemarkedet i mai var preget av sterk divergens mellom ulike segmenter og geografier. Mens verdensindeksen som helhet hadde en flat utvikling, gjorde et stadig økende fokus på teknologi og kunstig intelligens at de aller største teknologiaksjene fortsatte den meget sterke utviklingen fra årets fire første måneder. En håndfull av disse aksjene står for så å si all avkastning i det amerikanske aksjemarkedet hittil i år, mens resten av markedet i snitt er uendret.

Den amerikanske sentralbanken (FED) forventes nå å videre bremse frekvensen på sine rentehevinger og innta en vente-og-se holdning etter kraftige rentehopp i 2022 og så langt i år. Vekstforventningene i amerikansk økonomi er fallende i takt med at innstrammingen i pengepolitikken begynner å virke. Arbeidsmarkedet er dog foreløpig fortsatt sterkt, og selv om inflasjonen er fallende er den fortsatt alt for høy i forhold til FEDs inflasjonsmål (PCE kjerneinflasjon YoY 4.7% mot inflasjonsmål på 2%).

Uroen i amerikanske regionale banker har avtatt i mai. Myndighetenes håndtering av bankkrisen, med avvikling og salg av kriserammede banker til mer solide aktører, ser ut til å ha avhjulpet frykten for en bredere bankkrise, og det har ikke vært flere slike avviklinger den siste måneden. Mot slutten av mai har det også vært en del usikkerhet forbundet med hevingen av gjeldstaket i USA, men denne er nå borte etter at avtalen mellom Biden og republikanerne om å heve taket har passert de viktigste hindrene i kongressen.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.