Favorittdestinasjoner
I Europa er favorittdestinasjonene London, Barcelona og Roma, og utenfor Europa er det Dubai og New York som topper listen. Disse fem destinasjonene befinner seg alle på topp 10 over de mest populære storbydestinasjonene for nordiske reisende. 

Sikkerhet på reisen
Det kan være nyttig å ha oversikt over hvor man ikke burde oppholde seg som turist av sikkerhetsmessige årsaker når man er på storbyreise.

De generelle kriminalitetsnivåene i europeiske storbyer er som regel lave, men noen områder utpeker seg med en høyere risiko for ran, veskenapping og lommetyveri. 

 

Barcelona
Selv om det generelle kriminalitetsnivået er lavt i Barcelona, er det i områder hvor mange mennesker er samlet (ofte turister) en økt risiko for lommetyveri, veskenapping og ran. Spesielt Plaza d’Espanya, den sørlige delen av La Rambla og spesielt i Ciutat Vella (gamlebyen) er steder med økt risiko for tyverier og ran. Andre steder med økt risiko er som i mange andre storbyer området rundt hovedbanegården, metroen og på strendene, hvor turister er samlet.

London
Det generelle kriminalitetsnivået i London er også lavt, men i områder hvor mange mennesker er samlet (ofte turister) finnes en økt risiko for lommetyveri, veskenapping og ran. Disse områdene omfatter blant annet East End, området omkring Olympic Park, West End primært rundt Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Covent Garden, Bond Street, og Leicester Square.

Roma
Likedan som Barcelona og London er kriminalitetsnivået i Roma lavt. Likevel er det en forhøyet risiko for veskenapping, lommetyveri og ran på steder hvor mange turister er samlet, spesielt i området rundt togstasjonen Termini.

New York
Det generelle kriminalitetsnivået i New York er medium. Spesielt i områder hvor mange turister er samlet (f.eks. Times Square) er det mange lommetyverier og veskenappinger. Turistområder, tog, enkelte togstasjoner og undergrunnsbaner, er i likhet med andre storbyer, spesielt utsatt for tyveri. I New York omfatter det blant annet Pennsylvania Station og visse områder i Bronx, Brooklyn og Queens.  

Dubai
Dubai anses for å være en av de sikreste byene i verden. Selv om risikoen for å bli utsatt for kriminalitet er svært lav, er den likevel stadig til stede. Dette typisk i form av lommetyverier og veldig sjeldent i form av ran.

Husk reiseforsikring og det blå helsekortet
Det blå helsekortet fra EU gir nordiske reisende innen EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, rett til behandling på samme vilkår som innbyggerne i det landet som det reises i. Det er derfor viktig at man alltid sørger for å skaffe seg det europeiske helsetrygdekortet og har reiseforsikring før man drar på ferie til landene nevnt ovenfor.

- God tur!

Kilde: SOS International