Hvor lang tid skadeprosessen tar og når erstatningen kan utbetales, avhenger blant annet av skadeomfanget. Som regel blir ikke erstatningen utbetalt før alle nødvendige undersøkelser er avsluttet.

 Det er tre ting som legger grunnlaget for hva du får i erstatning:

 • Opplysninger om skaden (gitt av deg)
 • Beregninger utført av takstmann eller annen fagperson
 • Eventuell fakturadokumentasjon
Erstatningssummen beregnes etter hvor mye det koster å reparere skadene eller få gjenstanden i samme stand som den var før skaden skjedde. Erstatning kan gis i form av kontantoppgjør, få gjenstanden reparert eller erstattet med tilsvarende gjenstand. 

 

Hvilke fradrag kan du forvente?
Ofte trekkes det fradrag basert på tingens alder, slitasje, brukstid og anvendelighet. Med utgangspunkt i gjenstandens opprinnelige verdi, gjelder følgende fradragsregler når den er eldre enn oppgitt antall år.

Innbo og løsøre:

 • For skade på hvite- og brunevarer trekkes 10 prosent per år etter 7 år.
 • For skade på sykkel og tilhenger trekkes 10 prosent per år etter 2 år.
 • For skade på varmepumpe, boblebad og lignende trekkes 10 prosent per år etter 1 år.
 • Skade på brukte ting, som enten er skaffet ved arv, gave eller kjøp, erstattes med summen det koster å skaffe tilsvarende brukt gjenstand.
 • Skade på datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon erstattes med markedspris for tilsvarende brukt utstyr.

Eier du verdifulle samlinger, kunst, aktiviteter eller smykker, trenger du heldigvis ikke uroe deg for at det skal bli trukket fradrag. Denne type gjenstander erstattes i sin fulle verdi.   

Hvor mye er det i egenandel?
Er fradraget høyere enn avtalt egenandel, skal du ikke betale egenandel. Dersom du ikke har valgt høyere egenandel for å få lavere forsikringspremie, er standard egenandel
4 000 kroner, men det finnes noen unntak:

 • Naturskade – for tiden 8 000 kroner, fastsatt av departementet.
 • Vannskader – 15 000 kroner hvis bygningen har vært rammet av lekkasjer, vannskader e.l. de siste 36 månedene.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn – 3 000 kroner. Hvis sykkelen er registrert i Falck Sykkelregister, halveres egenandelen.
 • Bruddskade på bygningsglass, platetopp eller sanitærporselen i bolig – 1 500 kroner.
 • Leier du ut hele boligen og det ikke er opplysninger om dette i forsikringsbeviset, økes egenandelen med 10 000 kroner.

Når reduseres egenandelen?
Rammes huset ditt av brann, vannskade eller innbrudd, og godkjent alarm har vært i drift da skaden skjedde, reduseres egenandelen med 4 000 kroner. Det samme gjelder ved skade som rammer overspenningsvern eller brann-, innbrudds- eller vann-alarmer.

Hvorfor utbetales ikke momsen?
Momsen er en utgift staten skal ha. Derfor kan ikke Eika utbetale denne før den er dokumentert betalt.

Hva om du er uenig i erstatningen?
Om du er uenig og mener at saken bør gjennomgås en gang til, anbefaler vi at du først og fremst gir en tydelig forklaring på hva du er uenig i. Legg i tillegg ved eventuelt nye opplysninger som underbygger det du mener er rett.

Har du spørsmål relatert til skadeoppgjøret ditt, kan du ringe eller sender en epost til kontaktpersonen du har fått oppgitt i prosessen. 

Vi hjelper deg gjerne!