Husforsikring

Husforsikring

Å kjøpe bolig er gjerne den største investeringen du gjør. En god husforsikring sørger for at du ikke står på bar bakke dersom noe skulle skje.

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Hus Pluss Hus
   
Følgeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følge av lekkasje/tilbakeslag


Følgeskade ved håndverkerfeil


Følgeskade ved vannskade på våtrom


Bygning inntil 10 kvm er medforsikret


Tap av husleieinntekter


Naturskade


Rettshjelp


Brann-, vann- og tyveriskader


 

 Se fullstendige vilkår (pdf)