Hvilke pengespill er tillatt?
I Norge er det kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte store, landsdekkende lotterier som har lov til å tilby regulerte pengespill på nett. I tillegg kan enkelte bingoaktører med særskilt tillatelse fra Lotteritilsynet tilby hovedspillet sitt på nett. Lotteritilsynet er tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. 

Hensikten bak pengespill-lovgivningen i Norge er, ifølge Lotteritilsynet, å sikre at lotteri- og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spilleadferd, herunder også motvirke spilleavhengighet og kriminalitet.

Det eksisterer også et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som kasino, poker, oddspill, bingo og lignende på nettet. De utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge. Det er likevel ikke slik at det er ulovlig for nordmenn å spille hos disse selskapene dersom disse driver lovlig virksomhet i andre land.

Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby pengespill, lotterier og bingo, samt en liste over pengespillselskap uten tillatelse i Norge finnes på Lotteritilsynets hjemmeside.

Kunder som deltar i eller vurderer deltakelse i spill tilbudt av utenlandske spillselskaper bør merke seg følgende: 


Forbud mot betalingsformidling

Det er forbudt for banker i Norge å formidle penger til utenlandske pengespillaktører som ikke har norsk tillatelse. Forbudet gjelder både å formidle innskudd til spillselskapene, som ofte skjer via kundens kredittkort, og å formidle utbetaling av gevinst fra spillselskapet til spillerens bankkonto. Forbudet omfatter både penger som går direkte til og fra pengespillselskapene, men også pengestrømmer som går via andre parter og betalingskanaler. 

Banken har en plikt til å  avvise transaksjoner til eller fra pengespillselskap eller deres formidlere på bakgrunn av vedtak fra Lotteritilsynet. I tillegg kan banken avvise slike transaksjoner på eget initiativ. Banken har, uansett foranledning for avvisning, da fulgt norsk lovgivning. 

I praksis betyr dette at kunders spilleinnsats kan bli avvist eller at utbetaling av gevinst fra et utenlandsk spillselskap til kundens bankkonto blir stoppet. Hvis så skjer, anbefales du å ta kontakt med oss.


Endringer i regelverket

Forskrift om forbud om betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse er nylig revidert, og Lotteritilsynet har i denne sammenheng fått utvidet vedtakskompetanse.  

Kulturdepartementet arbeider for tiden med en ny lov om pengespill, men det er ikke kjent når denne vedtas og settes i kraft.