Overordnet miljøpolicy for Haltdalen Sparebank

Haltdalen Sparebank har som mål å drive virksomheten så miljø- og klimavennlig som mulig.

Banken skal kontinuerlig jobbe med å utvikle og forbedre sitt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø.

Virksomheten skal blant annet:

  • Vektlegge miljø- og klimahensyn i avgjørelser som tas i virksomheten.
  • Jobbe aktivt for å begrense bruk av energi, forbruksartikler og annet som er kilder til forurensning.
  • Jobbe for å ha lavt sykefravær, lav turnover på ansatte, og ha et generelt godt arbeidsmiljø.
  • Utvikle sitt utvalg av produkter og tjenester med miljøvennlig profil.
  • Være miljøfyrtårnsertifisert.