Meld skade

Meld skade

Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen under. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.