Meteorologisk Institutt og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjort opp status for fjorårets tørkesommer. Samtidig ser fagfolkene på hva vi kan vente oss av fremtidige somrer. Funnene fremgår av rapporten Tørkesommeren 2018

Mer av både tørke og nedbør

  • Ekspertene fastslår at det er mindre sjanse for at somrene fremover blir like fattige på nedbør som i 2018. 
  • Samtidig som det er stor sjanse for at somrene i framtida vil bli varmere enn i 2018. 
  • Det forventes mer nedbør gjennom hele året – inkludert mer ekstremnedbør.
  • Men; det vil også komme flere tørkeperioder, til tross for mer nedbør. Årsaken er at nedbøren vil øke minst om sommeren, samt at regn fordamper raskere når temperaturen stiger.

Mest ekstreme sommeren noensinne
2018 ble tidenes mest ekstreme sommer. Snitt-temperaturen i mai, juni og juli har aldri vært høyere enn da. Det fikk store konsekvenser, i form av omfattende skogbranner og avlingsskader og fôrkriser, for bønder over hele Sør-Norge. Rapporten trekker frem at landbrukets beregninger påførte tørken bøndene et totaltap på anslagsvis 5 - 6 milliarder kroner.

Klimatilpasninger
Bondeorganisasjonene og forskere har påpekt viktigheten av å fremover utvikle en godt klimatilpasset nasjonal matproduksjon. – Dette er det aller viktigste, mener Nibioforsker Arne Bardalen og oppfordrer landbruket og politikere til å i større grad løfte blikket forbi Norges grenser.

– Politikerne og det norske landbruket må følge med, og forstå den risikoen som følger med når andre land blir rammet sterkere av klimaendringene enn Norge.  
Når vi har så høy import av mat- og fôrråvarer, blir vi stadig mer eksponert for det som skjer utenfor landets grenser. Den beste måten å ruste seg for det på, er å ha en høy innenlands produksjon og omstille oss etter uforutsette hendelser som skjer utenlands – slik at det blir vanskeligere å importere, sa Bardalen til Bondebladet i november.

 

Kilde: Bondebladet