Bli bedriftskunde

Vi er pålagt å vite hvem våre kunder er og hvordan de planlegger å bruke våre tjenester - i henhold til hvitvaskingsloven. Dette er for å forebygge og avdekke hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Vi må derfor stille deg noen spørsmål som kan oppleves rare og unødvendige, og vi vil på forhånd å takke deg for at du tar deg tid til å besvare spørsmålene. Ved å gå videre samtykker du til at vi foretar en kredittsjekk av virksomheten.

Huskeliste

Dette må du ha tilgjengelig før du svarer på spørsmålene

For å besvare spørsmålene om antihvitvask må du logge inn med BankID eller BankID på mobil.  Vi anbefaler at du besvarer spørsmålene på en PC/Mac eller på nettbrett. Beregn 15 minutter på spørsmålene.

Du trenger følgende opplysninger tilgjengelig når du skal svare:

1. Firmaattest

2. Opplysninger om bedriftens reelle rettighetshavere:

  • Epost
  • Mobilnummer
  • Personnummer
  • PEP-status
  • Skatterelasjon i utlandet